เรื่องที่ฟายที่สุดในโลก

อ่านข่าวนี้ยังครับ

ติดสินบนขนม คุก 6 เดือนทนายทักษิน

พระเจ้าช่วยกล้วยปิ้ง
หยิบถุงคุ๊กกี้ผิด เอาถุงเงิน 2 ล้านไปให้แทน

นอกจากการกระทำยังสมองน้อยกว่า.. ฟาย... แล้ว
คำแก้ตัวยังน่าอายฝายมากๆ


Blogged with the Flock Browser
0