SAMSUNG F480: ดีไซน์สุดตีนถ้าตอนนี้โทรศัพท์มันเก่าแล้ว และใช้มาสัก 1-2 ปี ผมจะกำเงินไปถอยรุ่นนี้มาใช้ล่ะ

สุดตีนจริงๆ

Blogged with the Flock Browser
0