แล้วต่อไป เราจะอยู่กันอย่างไร

วันนี้เราไม่มีรัฐบาลบริหารประเทศแล้วครับ

รัฐที่ไม่สามารถใช้อำนาจรัฐลงโทษคนที่ละเมิดกฏหมาย หรือป้องกันไ่ม่ให้คนทำผิดกฏหมาย
ก็หมดความชอบธรรมที่จะอยู่บริหารรัฐต่อไปแล้ว

ผมยืนยันว่าต้องสลายการชุมนุม ต้องจับกุมแกนนำมาดำเนินคดี
ชาวบ้านอื่นๆก็นิรโทษกรรมกันไป

ถ้ารัฐไม่ยอมทำอะไร เราก็อย่าเป็นรัฐเหอะ เลิกรัฐมันไปเหอะ

ปกครองระบอบอำนาจนิยมดีกว่า ไม่พอใจใครก็ชักปืนยิงมันเลย
อยากอยู่บ้านใครก็เอาพวกไปยึดมันมา

นายกฯสมัคร ถ้าไม่กล้าจัดการกับม็อบโจร ก็ลาออกเถอะครับ
0