หากสยามพินาศลง ไทยอยู่ ได้ฤๅ


หากสยามยังอยู่ยั้ง ยืนยง
เราก็เหมือนอยู่คง ชีพด้วย
หากสยามพินาศลง ไทยอยู่ ได้ฤๅ
เราก็เหมือนมอดม้วย หมดสิ้นสกุลไทยฯจาก สยามมานุสสติ ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ครับ
0