redundant job

วันนี้เดินกลับจาก Office ลูกค้าด้วย MRT ครับ
เห็นพนักงานเดินพูดผ่านไมค์น้อยๆติดตัว ขอให้ผู้โดยสารที่เดินเข้ารถไฟแล้วให้เดินชิดในด้วย

ในใจรู้สึกมันปัญญาอ่อนมาก เพราะ


  • พูดไปคนก็ไม่ได้ยินครบทั้งประโยคเพราะพี่ท่านเดินผ่านเราไปเร็วมาก เหมือนกลัวคนจำหน้าได้
  • ถ้าอยากให้คนได้ยินสาส์นทั้งหมดจริงๆ สามารถใช้เสียงตามสายพูดผ่านลำโพงที่มีทั่วสถานีได้ แถมได้ยินกันทั่วทุกคน


เห็นแล้วรู้สึกว่า ทำไปทำไม เปลืองเงินจ้างเฉยๆ หรือเอาแรงงานตรงนี้ไปทำอย่างอื่นที่มันเพิ่ม Productivity ดีกว่าไหม

คิดเล่นๆ..
0