หนาว

อยู่ดีๆประเทศชาตินี้ก็มาหนาวอย่างรุนแรง

ตอนนี้ที่กรุงเทพฯ 21 C แต่พรุ่งนี้ตอนหกโมงเช้าเราจะเจอ 17 C



แต่ที่ไหนได้ พรุ่งนี้ที่บ้านผมที่ขอนแก่น เจอ 9 C
พระเจ้า... อยากอยู่ตอน 9 C จริงๆ

0