ตลาดหุ้นทำงานยังไงเอามาจากเวบ คนชายขอบ ครับ เห็นอ้าง source ว่าเอามาจาก Boomberg อีกที

เห็นภาพมาก
0