จากกันมานาน แสนนาน แสนนาน

เพื่อน (ไอ้พีท) มาจากอเมริกา ไม่เจอกันมา 4-5 ปี

ทั้งหมด ถ่ายด้วย Lumix FX36 เหมือนเดิม
2