Book: Leadership Therapy - Inside The Mind of Microsoft


เพิ่งสั่งหนังสือมาจากอเมซอนครับ
คราวนี้เป็นเรื่องจิตวิทยาในการเป็นหัวหน้าน่ะล่ะ
ซึ่งคนเขียนเป็นนักจิตวิทยาที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำในการปรับปรุงศักยภาพของพวก manager ที่ Microsoft

ไว้อ่านจบแล้วจะมา review
0