ศิลป์แผ่นดิน - พระที่นั่งอนันตสมาคม

วันนี้ไปดูงาน "ศิลป์แผ่นดิน" ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมมาครับ
เนื่องจากข้างในถ่ายรูปไม่ได้ เลยได้แต่ถ่ายรูปข้างนอกเก็บไว้ดูเล่นแทน


พระที่นั่งอนันตสมาคม เป็นสถานที่แห่งหนึ่งของเมืองไทย ที่อยากมาดูมาก
และก็เป็นอาคารที่ผมชอบมากแห่งหนึ่งของเมืองไทย ได้มาดูของจริงยิ่งชอบมาก

ส่วนตัวงานที่จัดแสดงในพระที่นั่งนั้น
ไม่สามารถพูดอะไรได้ของจากคำว่า

"หาค่ามิได้"

ถ้ามีเวลาต้องลองไปดูครับ แล้วจะภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทย
0