กฏข้อแรกของการประหยัด


กฏข้อแรกของการประหยัด

ซื้อของดีที่สุดเท่าที่คุณมีปัญญาซื้อได้

มีรองเท้าที่ดีที่สุด 1 คู่
ดีกว่ามีรองเท้าห่วยๆ 3 คู่

จาก Magic of Thinking Big: คิดใหญ่ ไม่คิดเล็ก
1