ไอติมฟรุ้ตสลัด


ไอติม Walls' ที่เหลือในตู้เย็น รวมกับฟรุ้ตสลัดในตู้เย็นเหมือนกัน
อร่อยมาก..
0