เจ๋งว่ะ


ไม่รู้ว่าใครทำ (ผมเดาว่า mk)

updated: ทำโดยคุณปกป้องครับ (ขอบคุณ mk ครับ)

เอามาจาก prachatai.com
1