พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก ที่ไหนก็เหมือนกัน?

ท่าข้าม


ผานกเค้า

แหลมพรหมเทพ

เขาใหญ่

ภูเก็ต
0