Thailand in the Mist

อยากรู้จังว่าสมัย 6 ตุลา ที่คนในชาติแตกแยกขนาดนั้น
เค้าทำยังไงให้คนทั้งหมดกลับมาหลอมรวมกันได้

การล้อมปราบ มันก็ทำได้แค่ให้สงบชั่วคราว
ถ้าพื้นฐานเรายังทำอะไร 2 มาตรฐานแบบนี้อยู่
คนอีกฝ่าย ยังไงก็คงไม่ยอมให้เป็นแบบนี้เรื่อยๆ

หวังว่าทุกคนจะได้สติกลับมาโดยเร็ว
เพื่อที่ว่าในวันที่หมอกจางลงแล้ว
เราจะได้กลับมาซ่อมแซมบ้านเมืองเรา ให้มันเหมือนเดิม

คุณอภิสิทธิ์ต้องคิดแล้วว่า ทำยังไงตัวเองจะเป็นนายกฯของคนทั้งประเทศได้

หวังว่าหมอกจะจางเร็วๆนะครับ
0