เราช่างตัวกระจ้อยนักถ่ายจากระเบียงห้องอย่างท้าทายฟ้าผ่ามาก
ถ่ายเมื่อวานนี้ครับ
1