KL: Day9 No Mood to Share

วันนี้ขอบายหนึ่งวันครับ
มีเรื่องส่วนตัวต้องตามครับ

ขอยกยอดของวันนี้ไปเล่าพรุ่งนี้ครับ
0