ลาบวชครับ

เดือนนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึงปลายเดือน
ผมจะลาไปบวชครับ ซึ่งคงจะไม่ได้เขียน blog ไปสามอาทิตย์

บวชกลับมาก็จะมาเขียนต่อตามปกติครับ


"กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม
ที่ข้าพเจ้าได้เคยประมาทล่วงเกินท่านต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี
ทั้งตั้งใจก็ดี มิได้ตั้งใจก็ดี
ขอให้ท่านจงอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้านับแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนตราบเท่านิพพานเทอญ"
6