มันคือ "ปรากฏการณ์" ?
@Tops Supermarket, Silom Complex 21.00 11/Mar/2010
0