ขอบคุณธนาคารกรุงเทพ

ขอบคุณธนาคารกรุงเทพ

ขอบคุณที่แนะนำผมให้สมัครบัตร be1st smart
ขอบคุณที่ไม่บอกว่าบัตร be1st smart กดเงินจากตู้ต่างธนาคารไม่ได้
ขอบคุณที่ไม่มีตู้ atm ของธนาคารกรุงเทพที่สุวรรณภูมิ
ขอบคุณที่ทำให้ผมต้องเดินจากสนามบิน ข้ามที่จอดรถ ไปโรงแรมโนโวเทล
ขอบคุณที่ทำให้ผมีรู้ว่า ที่เหล่านั้นก็ไม่มีตู้ atm ท่านอยู่
ขอบคุณที่ทำให้ผมรู้ว่า มีตู้ atm ท่านอยู่หนึ่งตู้ที่อาคารสำนักงาน AOT
ขอบคุณที่เปลี่ยนตู้นั้นให้มันรับบัตร be1st smart ได้แล้ว
ขอบคุณที่ทำให้กรูกดเงินได้สักที

ขอบคุณมากๆครับ

ไม่เคยอยากขอบคุณใครเท่านี้มาก่อนเลยครับ
0