เลิฟ จุลินทรีย์ฯเห็นข่าวว่า teaser โดนแบน เลยไปหามาดูแล้วพบว่า
เออ... ภาพสวยใช้ได้นะ
0