I do believe WP7 will be update automatically.

ผมเชื่อจริงๆว่า Windows Phone 7 จะ Update Auto ได้เลยไม่ต้องรอผู้ผลิต Update ครับ

2