New Year Revolution

หลังจากตั้งหัวข้อ สิ่งที่จะทำในแต่ละปีมา
ผมมาพบว่า การตั้งหัวข้อเดียวเน้นๆไปเลย มันบริหารจัดการง่ายกว่า
การตั้งหว่านแหหลายอย่าง บางทีมันก็ทำมั่งไม่ทำมั่ง

ปีนี้เลยขอตั้งใจว่า

จะเขียน application ลงบน windows phone 7 ให้ได้
idea มีแล้ว tool มีแล้ว ขาดแต่ "ใจ" เท่านั้นเอง

ปีนี้เลยขอเอา "ใจ" มา "ตั้ง" ให้มันดีๆ และจะทำให้เสร็จให้ได้
1