iFly: คนขับรถเปลี่ยนเลนไม่เปิดไฟเลี้ยว ส่วนมากกำพร้าพ่อแม่??

จริงๆจะเขียนเรื่องแสนสิริต่อ แต่ขอลัดคิวก่อนครับ

หลังๆผมสังเกตุเห็นเยอะมากเวลาขับรถว่า คนสมัยนี้หลายคน ชอบเปลี่ยนเลนโดยไม่เปิดไฟเลี้ยว
ซึ่งโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงมาก เพราะเป็นที่รู้ๆกันอยู่แล้วว่าการขับรถบนถนน มันคือการใช้วีชิตอยู่กับการคาดการณ์
การเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนโดยไม่เปิดไฟเลี้ยว ก็เหมือนการทำอะไรเหนือความคาดหมายของคนขับคนอื่น

ไหวตัวทันก็รอดไป ไหวตัวไม่ทันก็เฉี่ยวชน..

ผมเองก็เลยมานั่งคิดเล่นๆว่า ทำไมคนพวกนี้เค้าไม่เปิดไฟเลี้ยวตอนเปลี่ยนเลนนะ

ลืม??? หรือว่าไม่รู้???

เมื่อคิดย้อนกลับไปว่า ผมรู้ได้ยังไงว่าตอนจะเปลี่ยนเลนต้องเปิดไปเลี้ยวเพื่อขอทางกับเลนข้างๆ
คำตอบก็คือ "ครูสอนขับรถของผมสอนครับ"
และครูสอนชับรถของผมคนนั้นก็คือ "คุณพ่อ" ผมเอง

ผมเลยคิดเองว่า คนที่เปลี่ยนเลนโดยไม่เปิดไฟเลี้ยวเค้าคงเรียนขับรถมาจากคนอื่น
เค้าคงไม่มีพ่อมีแม่นะครับ
เพราะถ้าเค้ามีพ่อมีแม่ คิดว่าเค้าคงมีโอกาสได้รับการ "สอน" ขับรถจากพ่อแม่แน่ๆ

เสียดาย เสียดาย
1