คนไม่ไปเลือกตั้ง สมควรจ่ายค่าปรับ!?!


วันก่อนอ่านข่าวเจอว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ กกต. ของบจัดการเลือกตั้งจากรัฐบาลไป 3,800 ล้านบาท
เพิ่มมากขึ้นกว่าการเลือกตั้่งครั้งที่แล้วเกือบเท่าตัว ทั้งๆที่เขตเลือกตั้งลดลง เพราะจำนวนสส.ลดลง

และการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 40 ล้านคน (แต่กกต. พิมพ์บัตรเกินไป 6 ล้าน โดยบอกว่าเผื่อไว้ก่อน)
ถ้าตีให้เป็นตัวเลขกลมๆ นั่นหมายความว่า... ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 1 คน มีค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเลือกตั้งประมาณ 100 บาท

หมายความว่า ถ้ามีคนไม่ไปใช้สิทธิ์ 1 คน รัฐจะเสียเงินไปฟรีๆ 100 บาท
ถ้า 100 คน ก็ 10,000 บาท
ถ้า 10 ล้านคน ก็ 1,000,0000,000 บาท

ในเมื่อรัฐธรรมนูญกำหนดให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่อยู่แล้ว
เป็นไปได้ไหมที่เราจะกำหนดว่า... ใครที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ต้องจ่ายค่าเตรียมการเลือกตั้ง 100 บาท
เป็นค่าเสียโอกาสของประเทศที่จะเอาเงินจำนวนนี้ไปพัฒนาประเทศด้านอื่นต่อ

ซึ่งหากทำแบบนี้จริง การเลือกตั้งแต่ละครั้งรัฐอาจจะเสียเงินค่าจัดการเลือกตั้ง แ่ค่เท่าจำนวนคนมาใช้สิทธิ์
หรือถ้าคิดแบบหัวก้าวหน้าหน่อย ก็ปรับ 2 เทา่า 200 บาทไปเลย

เผลอๆ ในอนาคต เราอาจจะได้เห็นการประกาศหลังการเลือกตั้งว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ รัฐมีกำไร....
และต่อไปรัฐบาลอาจจะอยากยุบสภาปีละครั้งเลยก็ได้ เพราะอยากหาเงิน ฮ่าๆๆ
0