ฉลาดแสร้งโง่... หรือ โง่แต่อวดฉลาด...


จากข่าว งานวิจัยชี้ผู้ใช้ IE มีระดับไอคิวน้อยกว่าผู้ใช้เบราเซอร์อื่น ถ้าฝรั่งเจ้าของงานวิจัยมันอ่านภาษาไทยออก มันคงบอกว่า

พวกคุณที่ทับถมคนอื่นเพราะคิดว่าการใช้บราวเซอร์มันทำให้ฉลาดกว่าคนอื่นนั่นล่ะที่โง่สุดๆ
0